Saytning yangi ko‘rinishi sinov holatida ishlamoqda

Aloqa va ishoraat muassasasi xizmatlari

- Poyezdlar harakati xavfsizligini to’la kafolatlagan holda ishorat va aloqa uskunalarini ishlashini ta’minlash;
- Texnik vositalarni kapital ta’mirlash;
- Aholiga pullik xizmat ko‘rsatish;
- O‘zbekiston Respublikasi iqtisodiy axvolini sog‘lomlashtirish va atrof-muhit ishlarida qatnashish;
- Qonun tomonidan ta’qiqlanmagan boshqa turdagi faoliyatlar bilan shug‘ullanish;
- Ishchi-xodimlarga mehnat va dam olish sharoitlarini yaratib berish, ish joylarida mehnat xavfsizligi va ishlab chiqarish sanitariyasi normalariga rioya etilishini ta’minlash;
- Xalq iste’moli, qishloq xo’jalik mahsulotlarini ishlab chiqarish, aholi va huquqiy shaxslarni transport bilan ta’minlash va boshqa pullik xizmat ko’rsatish;
- Ishlab chiqarish samaradorlgini va rentabelligini oshrish, yoqilg‘I moylash mahsulotlari, elektr energiyasi va boshqa materiallardan tejamkorlik bilan foydalanish choralarini ko‘rish;
- Yordamchi xo‘jalik faoliyatini rivojlantirish;
- Yangi texnika va texnologiyalarni ishlab chiqarish va amaliyotga tadbiq etish.


Yuridik iste’molchilarga elektr energiyasi yetkazib berish namunaviy shartnomasi. yuklab olish