Saytning yangi ko‘rinishi sinov holatida ishlamoqda

Vagon depo korxonasi xizmatlari

- Poyezdlar harakati xafsizligini to‘la kafolatlaydigan depo turidagi ta’mirlash va mukammal ta’mirlab berish;
- Texnik vositalarni mukammal ta’mirlash;
- Aholiga pullik xizmat ko‘rsatish;
- O‘zbekiston Respublikasining iqtisodiy ahvolini sog‘lomlashtirish va atrof muhit ishlarida qatnashishi;
- Qonun tomonidan taqiqlanmagan boshqa turdagi faoliyatlar bilan shug‘ullanish;
- Ishchi-hodimlarga mehnat va dam olish sharoitlarini yaratib berish, ish joylarida mehnat xavfsizligi va ishlab chiqarish sanitariyasi me’yorlariga rioya etishni ta’minlash;
- Xalq iste’moli, qishloq xo‘jalik maxsulotlari ishlab chiqarish, aholi va huquqiy shaxslarni transport bilan ta’minlash va boshqa pullik xizmat ko‘rsatish;
- Ishlab chiqarish samaradorligini va rentabelligini oshirish, yoqilg‘i-moylash mahsulotlari, elektr energiyasi va boshqa materiallardan tejamkorlik bilan foydalanish choralarini ko’rish;
- Yordamchi xo‘jalik faoliyatini rivojlantirish;
- Yangi texnika va texnologiyalarni ishlab chiqarish va amaliyotga tadbiq etish.


Yuridik iste’molchilarga elektr energiyasi yetkazib berish namunaviy shartnomasi. yuklab olish