Saytning yangi ko‘rinishi sinov holatida ishlamoqda

Elektr ta’minot korxonasi xizmatlari

- Poyezdlar harakati xavfsizligini to’la kafolatlagan holda temir yo‘l transporti korxonalarining barcha hajmdagi ishlarini elektr energiyasi bilan ta’minlash, shuningdek boshqa soha va tashkilotlarning elektr energiyaga bo‘lgan ehtiyojlarini qoniqtiradi va tasdiqlangan narx tariflari asosida xizmat ko‘rsatadi;
- Texnik vositalarni mukammal ta’mirlash;
- Aholiga pullik xizmat ko‘rsatish;
- O‘zbekiston Respublikasining iqtisodiy ahvolini sog‘lomlashtirish va atrof muhit ishlarida qatnashishi;
- Qonun tomonidan taqiqlanmagan boshqa turdagi faoliyatlar bilan shug‘ullanish;
- Ishchi-hodimlarga mehnat va dam olish sharoitlarini yaratib berish, ish joylarida mehnat xavfsizligi va ishlab chiqarish sanitariyasi me’yorlariga rioya etishni ta’minlash.


Yuridik iste’molchilarga elektr energiyasi yetkazib berish namunaviy shartnomasi. yuklab olish