Saytning yangi ko‘rinishi sinov holatida ishlamoqda

Lokomotiv depo korxonasi xizmatlari

- O‘ziga biriktirilgan lokomotivlar parkidagi teplovozlarning texnik soz holatini va ulardan samarali foydalanishni ta’minlash;
- Poyezdlar harakat xavfsizligini ta’minlash, harakat xavfsizligi buzilishi hollari oldini olish, bu ishda halokat, nuqson va nosozliklarga yo‘l qo‘ymaslik choralarini ko‘rish;
- Ishlab chiqarish samaradorligini va rentabelligini oshirish, yoqilg‘i moylash mahsulotlari, elektr energiyasi va boshqa materiallardan tejamkorlik bilan foydalanish choralarini ko‘rish;
- Ishchi-xodimlar mehnat va dam olish sharoitini yaxshilab boorish, ish joylarida mehnat xavfsizligi va ishlab chiqarish sanitariyasi normalariga rioya etilishini ta’minlash;
- Lokomotivlar va lokomotiv brigadalari faoliyati ustidan kun davomida tezkor nazorat olib boorish;
- Xalq iste’moli, qishloq xo‘jalik mahsulotlari ishlab chiqarish, axoli va huquqiy shaxslarga transport, ta’mirlash va boshqa pullik xizmatlar ko‘rsatish;
- Yordamchi xo‘jalik faoliyatini rivojlantirish;
- Yangi texnika va texnologiyalarni ishlab chiqish va amaliyotga tadbiq etish;
- Qonun bilan taqiqlanmagan boshqa faoliyat turlari bilan shug‘ullanish.


Yuridik iste’molchilarga elektr energiyasi yetkazib berish namunaviy shartnomasi. yuklab olish