Saytning yangi ko‘rinishi sinov holatida ishlamoqda

Temir yo‘l ta’mirlash korxonalari xizmatlari

- O‘ziga biriktirilgan temir yo‘llarning texnik sozligini va ulardan samarali foydalanishni ta’minlash;
- Poyezdlar harakat xavfsizligini ta’minlash, harakat xavfsizligi buzilishi hollarining oldini olish, halokatlar, nuqsonlar va nozosliklarga yo‘l qo‘ymaslik choralarini ko‘rish;
- Ishlab chiqarish samaradorligini va rentabelligini oshirish, yoqilg‘i moylash mahsulotlari, elektr energiyasi va boshqa materiallardan tejamkorlik bilan foydalanish choralarini ko‘rish;
- Ishchi xodimlar mehnat va dam olish sharoitlarini yaxshilab borish, ish joylarida mehnat xavfsizligi va ishlab chiqarish sanitariyasi normalariga rioya etilishini ta’minlash;
- Xalq iste’moli, qishloq xo‘jalik mahsulotlarini ishlab chiqarish, axoli va huquqiy shaxslarga transport ta’minlash va boshqa pullik xizmat ko‘rsatish;
- Yordamchi xo‘jalik faoliyatini rivojlantirish;
- Yangi texnika va texnologiyalarni ishlab chiqish va amaliyotga tadbiq etish;
- Qonun bilan ta’qiqlanmagan boshqa faoliyat turlari bilan shug‘ullanish.


Yuridik iste’molchilarga elektr energiyasi yetkazib berish namunaviy shartnomasi. yuklab olish